Meeder, St. Laurentius - Orgelprospekt


Meeder, St. Laurentius
1811
Johann Andreas Hofmann, Neustadt