Anne Frank laughing at the school photographer - Joods Lyceum, Amsterdam, December 1941

 

"Het is voor iemand als ik een heel eigenaardige gewaarwording om in een dagboek te schrijven. Niet alleen dat ik nog nooit geschreven heb, maar het komt me zo voor, dat later noch ik, noch iemand anders in de ontboezemingen van een dertienjarig schoolmeisje belang zal stellen."

"For someone like me, it is a very strange habit to write in a diary. Not only that I have never written before, but it strikes me that later neither I, nor anyone else, will care for the musings of a thirteen-year-old schoolgirl."


20 June 1942

 The Diary of a Young Girl (1942 - 1944)
Composed from her 13th birthday on 12 June 1942, until 1 August 1944, just prior to her family's capture